Opppyntnig av første snø fall
Opppusing av freser for kunde
Oppussing av vei over myr
Ikke mere Sånn kjøring for i år nå
Klare for17 mai
Fint på Åsen
Fint på Åsen